Překlad anotace / abstraktu / resumé


preklad

 

V rámci zajištění komplexních služeb pro studenty nabízíme profesionální překlady anotací, abstraktů, resumé a shrnutí do angličtiny.

Na překlad abstraktu práce je kladen velký důraz a téměř všechny VŠ a VOŠ uvádějí, že za správnost překladu ručí student.

Naši překladatelé jsou profesionálními překladateli, řada z nich má i razítko soudního překladatele. Mají odpovídající jazykové zkoušky (např. CAE, CPE atd.) a zkušenosti přímo s překlady abstraktů a dalších části VŠ prací.

Standardně má být abstrakt zhruba v rozsahu ¾ strany A4. Opravujeme však i delší texty. Při delším rozsahu Vašeho abstraktu, resumé či summary Vám nabídneme individuální kalkulaci. V extrémních případech jsme schopni provést překlad v rámci hodin dle složitosti slovní zásoby.